REGULAMENTUL CONCURSULUI

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este GÂNDUL MEDIA NETWORK, CIF RO35451445 RC J40/631/2016 ,  MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, SOS. FABRICĂ DE GLUCOZĂ, NR.21, PARTER,  reprezentata prin imputernicit Vilciu Raluca, numit în continuare Organizator.

Derularea Concursului se va face in Romania, pe pagina https://nationala100.prosport.ro/. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil pe pagina dedicata concursului.

Regulamentul Concursului este disponibil pe site ul prosport – https://nationala100.prosport.ro/regulamentul-campaniei/.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 20 iunie 2022 – 07 iulie 2022.

Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu 20 iunie ora  12.00 pana pe 7 iulie ora 12.00 pe pagina https://nationala100.prosport.ro/.

Castigatorii vor fi desemnati in data de 11 iulie ora 15.00 prin extragerea de pe site-ul random.org, si vor fi anuntati prin mesaj privat către adresa de e-mail cu care s-au inscris in concurs și prin anunț public pe paginile de Instagram si Facebook ale publicației prosport.ro.

III. CONDITII PENTRU PARTICIPANTI

Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament.

Datele furnizate de catre participanti vor fi considerate de catre Organizator reale, corecte si complete, raspunderea pentru acestea fiind in totalitate in sarcina participantilor, in caz contrar acestea vor fi invalidate si participantul va fi eliminat din concurs.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

Prin inscrierea la acest concurs, participantii isi dau acordul expres, exclusiv, neconditionat si irevocabil ca numele si alte date cu caracter personal pe care le urca pe pagina concursului  sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop, inclusiv publicitar de catre organizator pentru organizarea acestui concurs fara nici un fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor.

Pentru identificarea si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate valabil  atat in cazul ridicarii individuale a premiului de la sediul redactiei prosport.ro cat si daca vor opta pentru a primi premiul livrat prin curier la adresa comunicata de castigatori.

Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

IV. MECANISMUL DE CONCURS

 Participantii trebuie sa urmărească următorii pași pentru a putea fi admiși în cadrul concursului:

  1. Sa intre pe pagina de concurs https://nationala100.prosport.ro/
  2. Sa aleaga/voteze cate un jucator pentru locul I, II si III din lista disponibila pentru fiecare pozitie.
  3. La finalul votului sa completeze numele, prenumele si adresa de e-mail pentru validarea votului.

Dintre cei care se inscriu in concurs, se vor desemna  castigatorii astfel:

Prin tragere la sorți folosind site-ul random.org

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

Vor fi extrasi 100 de castigatori.

V. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Valoarea totalaa premiilor este de 9520 lei. Vor fi  100 de premii acordate cu valoare individuală de 95,2 lei.

Premiile constau in tricouri inscriptionate cu NATIONALA1OO acordate de catre GÂNDUL MEDIA NETWORK câștigătorilor.

Dacă premiile nu vor fi revendicate în termen de 10 zile de la anunțarea câștigătorilor, acestea se vor anula.

Dupa anuntarea publica a listei castigatorilor, acestia trebuie sa trimita datele necesare expedierii premiului prin curier (nume, prenume, adresa si numar de telefon) catre adresa de email [email protected] in termen de 10 zile sau sa vina personal la sediul redactiei prosport.ro din Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza, 21, parter, sector 2 pentru ridicarea premiului in timpul zilelor lucratoare (luni – vineri), intervalul orar 10.00 – 18.00.

Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nu se poate converti in bani.

VI. TAXE

Organizatorul concursului, in speta GÂNDUL MEDIA NETWORK SRL, se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Organizatorului.

Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre castigator.

VII. PROTECTIA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Colectam si prelucram datele cu caracter personal pe care dumneavoastra („persoana vizata”), ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, cetatenie, numar de telefon, adresa de e-mail, acestea fiind prelucrate doar daca sunt dezvaluite in mod voluntar. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, vor  fi prelucrate CNP-ul (in scopul retinerii si virarii impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal) si semnatura dvs. prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea  unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta.

In cazul in care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, atunci veti avea obligatia de a va asigura ca aveti dreptul sa divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, Operatorul va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta.

In momentul la care veti furniza date cu caracter personal cu privire la un copil cu varsta sub 16 ani, veti avea obligatia sa detineti calitatea de titularul al raspunderii parintesti asupra copilului. In cazul parintilor care isi exercita in comun raspunderea asupra copilului, consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului trebuie acordat de catre ambii parinti. In astfel de cazuri, Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica ca titularul raspunderii parintesti a acordat sau a autorizat consimtamantul, tinand seama de tehnologiile disponibile.

Scopurile in care sunt prelucrate datele personale si temeiul juridic al prelucrarii.

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru inscrierea si participarea in concurs si pentru acordarea premiilor intr-un mod corect si transparent.

De asemenea, Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate in concurs si in baza interesului legitim pentru promovarea activitatii sale si a produselor si brand-ului acestuia,  in vederea/in cadrul/in legatura cu organizarea acestui concurs.

Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze profiluri ale dumneavoastra.

Destinatarii datelor.

Datele dumneavoastra sunt colectate in conformitate cu prezentul Regulament in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile permise prin prezentul regulament.

Organizatorul va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si se va asigura ca persoanele imputernicite folosesc masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, in conformitate cu legea aplicabila, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in state terte.

Durata stocarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat sunt necesare in mod rezonabil in scopurile permise prin prezentul regulament, potrivit dispozitiilor legale in materie.

Drepturile persoanelor vizate.

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de acces si dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte; dreptul la stergerea datelor; dreptul la restrictionarea utilizarii de catre Societate a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care va permite sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege. Organizatorul va asigura exercitiul tuturor drepturilor dumneavoastra si de aceea, daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa [email protected] sau o notificare scrisa la sediul Organizatorului.

Securitatea  datelor.

Va asiguram ca datele dvs. se prelucreaza cu respectarea legii, in conditii de securitate si confidentialitate. Am adoptat masurile necesare, atat intern, cat si in ce priveste colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter va rugam sa consultati si Politica noastra de confidentialitate, disponibila pe https://www.prosport.ro/politica-de-confidentialitate.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale.

 

Organizator,

GANDUL MEDIA NETWORK SRL

Prin Vilciu Raluca